Roháček1. Korintským16,10

1. Korintským 16:10

A keby prišiel Timote­us, hľaďte, aby bol u vás bez báz­ne, lebo koná dielo Pánovo jako i ja.


Verš v kontexte

9 lebo sú mi veľké dvere ot­vorené a účin­né, a protiv­níkov mnoho. 10 A keby prišiel Timote­us, hľaďte, aby bol u vás bez báz­ne, lebo koná dielo Pánovo jako i ja. 11 Tedy nech ni­kto ním ne­pohŕda, ale ho od­prevaďte v po­koji, aby prišiel za mnou, lebo ho čakám s brat­mi.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

10 A keby prišiel Timote­us, hľaďte, aby bol u vás bez báz­ne, lebo koná dielo Pánovo jako i ja.

Evanjelický

10 Keď príde k vám Timote­os, hľaďte, aby sa ne­musel báť u vás; veď koná dielo Pánovo ako aj ja.

Ekumenický

10 Ak však príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás ne­musel báť; veď koná Pánovo dielo ako aj ja.

Bible21

10 Jest­li k vám při­jde Ti­mo­te­us, po­sta­rej­te se, ať se u vás cítí dobře, vž­dyť se věnuje Pánovu dílu tak jako já;