Roháček1. Korintským14,14

1. Korintským 14:14

Lebo keď sa mod­lím jazykom, mod­lí sa môj duch, ale moja myseľ je bez užit­ku.


Verš v kontexte

13 Pre tú príčinu ten, kto hovorí jazykom, nech sa mod­lí, že by vy­kladal. 14 Lebo keď sa mod­lím jazykom, mod­lí sa môj duch, ale moja myseľ je bez užit­ku. 15 Čo tedy robiť? Budem sa mod­liť duchom, ale sa budem mod­liť aj mysľou; budem spievať chvály duchom, ale budem spievať chvály aj mysľou.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo keď sa mod­lím jazykom, mod­lí sa môj duch, ale moja myseľ je bez užit­ku.

Evanjelický

14 Lebo keď sa mod­lím jazykom, mod­lí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.

Ekumenický

14 Lebo ak sa mod­lím jazyk­mi, mod­lí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.

Bible21

14 Když se to­tiž mod­lím v jazycích, mod­lí se můj duch, ale má mysl za­hálí.