Roháček1. Korintským14,12

1. Korintským 14:12

Tak aj vy, pre­to že ste hor­liv­cami za duchovné dary, na vzdelanie cir­kvi hľadaj­te, aby ste hoj­neli.


Verš v kontexte

11 keby som tedy ne­znal moci čiže smys­lu hlasu, budem tomu, kto hovorí, bar­barom, a ten, kto hovorí, bude u mňa bar­barom. 12 Tak aj vy, pre­to že ste hor­liv­cami za duchovné dary, na vzdelanie cir­kvi hľadaj­te, aby ste hoj­neli. 13 Pre tú príčinu ten, kto hovorí jazykom, nech sa mod­lí, že by vy­kladal.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 Tak aj vy, pre­to že ste hor­liv­cami za duchovné dary, na vzdelanie cir­kvi hľadaj­te, aby ste hoj­neli.

Evanjelický

12 Tak aj vy, keďže hor­líte za duchov­né dary, hľaďte, aby ste sa roz­hojňovali v nich na budovanie cir­kvi.

Ekumenický

12 Tak aj vy, keďže sa hor­livo usilujete o duchovné dary, usiluj­te sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cir­kvi.

Bible21

12 Stejné je to s vá­mi. Když jste tedy tak hor­liví po du­chovních da­rech, snaž­te se v nich vy­růst pro po­sílení církve.