Roháček1. Korintským13,6

1. Korintským 13:6

neraduje sa ne­právos­ti, ale sa spolu raduje prav­de;


Verš v kontexte

5 nechová sa ne­slušne, nehľadá svoj­ho vlast­ného, neroz­horčuje sa, ne­mys­lí na zlé, 6 neraduje sa ne­právos­ti, ale sa spolu raduje prav­de; 7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­kého sa nadeje, všet­ko ne­sie tr­pez­live.

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 neraduje sa ne­právos­ti, ale sa spolu raduje prav­de;

Evanjelický

6 neraduje sa z ne­právos­ti, ale teší sa s prav­dou;

Ekumenický

6 neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy;

Bible21

6 není škodo­li­bá, ale ra­duje se z prav­dy;