Roháček1. Korintským13,4

1. Korintským 13:4

Lás­ka zhovieva, je dob­rotivá; lás­ka nezávidí; lás­ka sa nech­lúbi, nenadúva sa,


Verš v kontexte

3 A keby som vy­naložil na dob­ročin­nosť všetko svoje imanie a keby som vy­dal svoje telo, aby som bol upálený, a lás­ky keby som ne­mal, nič mi to ne­pro­spieva. 4 Lás­ka zhovieva, je dob­rotivá; lás­ka nezávidí; lás­ka sa nech­lúbi, nenadúva sa, 5 nechová sa ne­slušne, nehľadá svoj­ho vlast­ného, neroz­horčuje sa, ne­mys­lí na zlé,

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

4 Lás­ka zhovieva, je dob­rotivá; lás­ka nezávidí; lás­ka sa nech­lúbi, nenadúva sa,

Evanjelický

4 Lás­ka je tr­pez­livá, lás­ka je dob­rotivá, nezávidí, lás­ka sa ne­vys­tatuje a nenadúva;

Ekumenický

4 Lás­ka je tr­pez­livá, lás­ka je dob­rotivá, nezávidí, lás­ka sa ne­vys­tatuje a nenadúva;

Bible21

4 Lás­ka je trpě­livá, je las­kavá, lás­ka ne­závi­dí, lás­ka se ne­vy­chlou­bá ani ne­po­vyšuje;