Roháček1. Korintským13,3

1. Korintským 13:3

A keby som vy­naložil na dob­ročin­nosť všetko svoje imanie a keby som vy­dal svoje telo, aby som bol upálený, a lás­ky keby som ne­mal, nič mi to ne­pro­spieva.


Verš v kontexte

2 A keby som mal proroc­tvo a vedel všet­ky tajom­stvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vr­chy prenášal a lás­ky keby som ne­mal, nič nie som. 3 A keby som vy­naložil na dob­ročin­nosť všetko svoje imanie a keby som vy­dal svoje telo, aby som bol upálený, a lás­ky keby som ne­mal, nič mi to ne­pro­spieva. 4 Lás­ka zhovieva, je dob­rotivá; lás­ka nezávidí; lás­ka sa nech­lúbi, nenadúva sa,

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 A keby som vy­naložil na dob­ročin­nosť všetko svoje imanie a keby som vy­dal svoje telo, aby som bol upálený, a lás­ky keby som ne­mal, nič mi to ne­pro­spieva.

Evanjelický

3 A čo by som roz­dal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lás­ky by som ne­mal, nič mi to ne­pomôže.

Ekumenický

3 A keby som roz­dal všetok svoj majetok a vy­dal svoje telo na upálenie, no lás­ku by som ne­mal, nič by mi to ne­osožilo.

Bible21

3 Kdybych roz­dal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se pro­slavil, bez lás­ky je mi to k niče­mu.