Roháček1. Korintským13,2

1. Korintským 13:2

A keby som mal proroc­tvo a vedel všet­ky tajom­stvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vr­chy prenášal a lás­ky keby som ne­mal, nič nie som.


Verš v kontexte

1 Keby som hovoril ľud­skými jazyky aj an­jel­skými, a keby som ne­mal lás­ky, bol by som cven­džiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. 2 A keby som mal proroc­tvo a vedel všet­ky tajom­stvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vr­chy prenášal a lás­ky keby som ne­mal, nič nie som. 3 A keby som vy­naložil na dob­ročin­nosť všetko svoje imanie a keby som vy­dal svoje telo, aby som bol upálený, a lás­ky keby som ne­mal, nič mi to ne­pro­spieva.

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 A keby som mal proroc­tvo a vedel všet­ky tajom­stvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vr­chy prenášal a lás­ky keby som ne­mal, nič nie som.

Evanjelický

2 A čo by som vedel aj prorokovať a po­znal všet­ky tajom­stvá a mal všet­ko možné po­znanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lás­ky by som ne­mal - nič nie som.

Ekumenický

2 A keby som mal aj dar prorokovať a po­znal by som všet­ky tajom­stvá a mal by som všet­ko po­znanie a keby som mal takú sil­nú vieru, že by som hory prenášal, no lás­ku by som ne­mal, nebol by som ničím.

Bible21

2 Kdybych uměl pro­ro­kovat, ro­zuměl všem tajem­stvím, měl všech­no po­znání a ví­ru, že bych i hory přenášel, bez lás­ky nejsem nic.