Roháček1. Korintským13,13

1. Korintským 13:13

A teraz zo­stáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je lás­ka.


Verš v kontexte

11 Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, mys­lel som ako dieťa, roz­umoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som det­ské veci. 12 Lebo teraz vidíme v zrkad­le, v záhade, ale po­tom tvárou v tvár; teraz po­znávam z čias­t­ky, ale po­tom po­znám do­konale tak, ako aj som po­znaný. 13 A teraz zo­stáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je lás­ka.

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 A teraz zo­stáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je lás­ka.

Evanjelický

13 Teraz však zo­stáva viera, nádej, lás­ka, to troje, ale naj­väčšia z nich je lás­ka.

Ekumenický

13 Teraz teda zo­stáva viera, nádej a lás­ka, tieto tri, ale naj­väčšia z nich je lás­ka.

Bible21

13 Do té doby nám zůstává ví­ra, na­děje a lás­ka, tato tro­jice; ale nej­větší z nich je lás­ka.