Roháček1. Korintským12,3

1. Korintským 12:3

Pre­to vám oznamujem, že ni­kto hovoriac v Duchu Božom ne­zlorečí Ježišovi anatema. A ni­kto ne­môže po­vedať: Pán Ježiš, ok­rem v Svätom Duchu.


Verš v kontexte

2 Viete, že keď ste boli po­han­mi, chodili ste k ne­mým mod­lám, ako ste kedy boli vedení. 3 Pre­to vám oznamujem, že ni­kto hovoriac v Duchu Božom ne­zlorečí Ježišovi anatema. A ni­kto ne­môže po­vedať: Pán Ježiš, ok­rem v Svätom Duchu. 4 A sú rôz­ne dary milos­ti, ale ten is­tý Duch.

späť na 1. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Pre­to vám oznamujem, že ni­kto hovoriac v Duchu Božom ne­zlorečí Ježišovi anatema. A ni­kto ne­môže po­vedať: Pán Ježiš, ok­rem v Svätom Duchu.

Evanjelický

3 Pre­to dávam vám na vedomie, že ni­kto, hovoriaci v Duchu Božom, ne­povie: Pre­kliaty Ježiš! A ni­kto ne­môže po­vedať: Pán Ježiš! ak len nie v Duchu Svätom.

Ekumenický

3 Pre­to chcem, aby ste vedeli, že ni­kto, ak hovorí v Božom Duchu, ne­povie: Pre­kliaty Ježiš! , a ni­kto ne­môže po­vedať: Ježiš je Pán! , iba ak v Duchu Svätom.

Bible21

3 Pro­to chci, abys­te vědě­li, že nikdo, kdo mluví v Du­chu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže pro­hlá­sit „Ježíš je Pán,“ je­dině v Du­chu svatém.