Roháček1. Korintským11,9

1. Korintským 11:9

lebo ani nie je muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.


Verš v kontexte

8 Lebo muž nie je zo ženy, ale žena z muža; 9 lebo ani nie je muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. 10 Pre­to je žena po­vin­ná mať na hlave z­namenie moci mužovej pre an­jelov.

späť na 1. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 lebo ani nie je muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.

Evanjelický

9 ani nebol stvorený muž kvôli žene, ale žena kvôli mužovi.

Ekumenický

9 Lebo ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža.

Bible21

9 Muž také ne­byl stvořen kvů­li ženě, ale že­na kvů­li muži.