Roháček1. Korintským11,6

1. Korintským 11:6

Lebo jest­li sa žena ne­pok­rýva, nech sa aj ostrihá; a jest­li je žene mrz­ká vec ostrihať sa alebo sa oholiť, nech sa po­krýva.


Verš v kontexte

5 A každá žena, keď sa mod­lí alebo keď prorokuje s ne­po­krytou hlavou, hanobí svoju hlavu, lebo je to jed­no a to is­té, jako keby sa bola oholila. 6 Lebo jest­li sa žena ne­pok­rýva, nech sa aj ostrihá; a jest­li je žene mrz­ká vec ostrihať sa alebo sa oholiť, nech sa po­krýva. 7 Lebo muž nie je po­vin­ný po­krývať si hlavu súc ob­razom Boha a jeho slávou, ale žena je slávou mužovou.

späť na 1. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo jest­li sa žena ne­pok­rýva, nech sa aj ostrihá; a jest­li je žene mrz­ká vec ostrihať sa alebo sa oholiť, nech sa po­krýva.

Evanjelický

6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, nech sa aj ostrihá; ak je žene po­tupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa za­haľuje!

Ekumenický

6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu po­tupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa za­haľuje.

Bible21

6 Pokud se že­na ne­chce za­halovat, pak ať se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oho­lit, pak ať se tedy za­haluje.