Roháček1. Korintským11,2

1. Korintským 11:2

A chválim vás, bratia, že vo všet­kom pamätáte na mňa a držíte ustanovenia tak, ako som vám ich vy­dal.


Verš v kontexte

1 Buďte mojimi na­sledov­ník­mi, jako som i ja Kris­tov. 2 A chválim vás, bratia, že vo všet­kom pamätáte na mňa a držíte ustanovenia tak, ako som vám ich vy­dal. 3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kris­tus a hlavou ženy muž a hlavou Kris­ta Bôh.

späť na 1. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 A chválim vás, bratia, že vo všet­kom pamätáte na mňa a držíte ustanovenia tak, ako som vám ich vy­dal.

Evanjelický

2 Chválim vás, [bratia], že pamätáte na mňa vo všet­kom a za­chovávate ustanovenia, ako som vám ich odo­vzdal.

Ekumenický

2 Chválim vás teda, že vo všet­kom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odo­vzdal.

Bible21

2 Chválím vás, že na mě stále pa­ma­tujete a drží­te se učení, které jsem vám předal.