Roháček1. Korintským11,1

1. Korintským 11:1

Buďte mojimi na­sledov­ník­mi, jako som i ja Kris­tov.


Verš v kontexte

1 Buďte mojimi na­sledov­ník­mi, jako som i ja Kris­tov. 2 A chválim vás, bratia, že vo všet­kom pamätáte na mňa a držíte ustanovenia tak, ako som vám ich vy­dal. 3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kris­tus a hlavou ženy muž a hlavou Kris­ta Bôh.

späť na 1. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 Buďte mojimi na­sledov­ník­mi, jako som i ja Kris­tov.

Evanjelický

1 Na­podobňuj­te ma ako ja Kris­ta!

Ekumenický

1 Na­podobňuj­te ma, ako ja na­podobňujem Kris­ta!

Bible21

1 Řiď­te se mým příkla­dem, tak jako já Kri­stovým.