Roháček1. Korintským10,23

1. Korintským 10:23

Všet­ko smiem, ale nie je všet­ko užitočné. Všet­ko smiem, ale nie všet­ko vzdeláva.


Verš v kontexte

22 Alebo či popudzujeme Pána k hnevu? Či sme azda sil­nejší od neho? 23 Všet­ko smiem, ale nie je všet­ko užitočné. Všet­ko smiem, ale nie všet­ko vzdeláva. 24 Nech ni­kto nehľadá svoj­ho vlast­ného, ale každý to, čo je blížneho.

späť na 1. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

23 Všet­ko smiem, ale nie je všet­ko užitočné. Všet­ko smiem, ale nie všet­ko vzdeláva.

Evanjelický

23 Všet­ko je do­volené, ale nie všet­ko pros­pešné. Všet­ko je do­volené, ale nie všet­ko buduje.

Ekumenický

23 Všet­ko je do­volené, no nie všet­ko osoží. Všet­ko je do­volené, no nie všet­ko buduje.

Bible21

23 „Všech­no smím“ – bu­diž, ale ne všech­no je pro­spěšné; všech­no smím, ale ne všech­no po­máhá.