Roháček1. Korintským10,21

1. Korintským 10:21

Ne­môžete piť kalich Pánov i kalich démonov. Ne­môžeme mať účasť na stole Pánovom i na stole démonov.


Verš v kontexte

20 Ale že to, čo po­hania za­bíjajúc obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. A nech­cel by som, aby ste vy boli účast­ník­mi démonov. 21 Ne­môžete piť kalich Pánov i kalich démonov. Ne­môžeme mať účasť na stole Pánovom i na stole démonov. 22 Alebo či popudzujeme Pána k hnevu? Či sme azda sil­nejší od neho?

späť na 1. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 Ne­môžete piť kalich Pánov i kalich démonov. Ne­môžeme mať účasť na stole Pánovom i na stole démonov.

Evanjelický

21 Ne­môžete piť z kalicha Pánov­ho aj z kalicha démonov: ne­môžete mať podiel pri stole Pánovom aj pri stole démonov.

Ekumenický

21 Ne­môžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a ne­môžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov.

Bible21

21 Nemůžete pít ka­lich Páně i ka­lich dé­monů; nemůžete mít podíl na sto­lu Páně i na sto­lu dé­monů!