Roháček1. Korintským10,12

1. Korintským 10:12

A tak tedy ten, kto sa dom­nieva, že stojí, nech hľadí aby ne­padol.


Verš v kontexte

11 A toto všet­ko sa dialo tam­tým predob­raz­ne, a je na­písané na naše na­pomenutie, ku ktorým došly kon­ce vekov. 12 A tak tedy ten, kto sa dom­nieva, že stojí, nech hľadí aby ne­padol. 13 Iba ľud­ské po­kušenie vás za­chvátilo, nijaké iné. Ale Bôh je ver­ný, ktorý vás nedá po­kúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s po­kušením aj východ z neho, aby ste moh­li zniesť.

späť na 1. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak tedy ten, kto sa dom­nieva, že stojí, nech hľadí aby ne­padol.

Evanjelický

12 A tak, kto si mys­lí, že stojí, nech si dáva po­zor, aby ne­padol.

Ekumenický

12 A tak ten, kto si mys­lí, že stojí, nech si dáva po­zor, aby ne­padol.

Bible21

12 Kdo si tedy mys­lí, že pevně sto­jí, ať dává po­zor, aby ne­pa­dl.