Roháček1. Korintským1,21

1. Korintským 1:21

Lebo keď v múd­ros­ti Božej svet skr­ze múd­rosť ne­poz­nal Boha, zaľúbilo sa Bohu skr­ze bláz­nov­stvo káz­ne spasiť veriacich.


Verš v kontexte

20 Kde je múd­ry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Bôh ne­ob­rátil múd­ros­ti tohoto sveta na bláz­nov­stvo? 21 Lebo keď v múd­ros­ti Božej svet skr­ze múd­rosť ne­poz­nal Boha, zaľúbilo sa Bohu skr­ze bláz­nov­stvo káz­ne spasiť veriacich. 22 Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múd­rosť,

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo keď v múd­ros­ti Božej svet skr­ze múd­rosť ne­poz­nal Boha, zaľúbilo sa Bohu skr­ze bláz­nov­stvo káz­ne spasiť veriacich.

Evanjelický

21 Keďže svet (vlast­nou) múd­rosťou ne­poz­nal Boha v Jeho múd­ros­ti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláz­nov­stvom kázania (o Kris­tovi):

Ekumenický

21 Pre­tože svet z prejavov Božej múd­ros­ti ne­poz­nal Boha svojou múd­rosťou, za­páčilo sa Bohu spasiť veriacich bláz­nov­stvom ohlasovania.

Bible21

21 Bůh se ve své moud­rosti ne­dal svě­tu po­znat je­jich vlastní moud­rostí. Namísto toho se Bohu za­lí­bi­lo, že spasí ty, kdo uvěří to­muto bláznivé­mu kázání.