Roháček1. Korintským1,18

1. Korintským 1:18

Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláz­nov­stvom; ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou.


Verš v kontexte

17 Lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale kázať evan­jelium, a to nie v múd­ros­ti slova, aby nebol vy­práz­dnený kríž Kris­tov. 18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláz­nov­stvom; ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Lebo je na­písané: Za­hladím múd­rosť múd­rych a roz­um roz­um­ných za­vrh­nem.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláz­nov­stvom; ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou.

Evanjelický

18 Slovo o kríži je totiž bláz­nov­stvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou.

Ekumenický

18 Veď slovo o kríži je bláz­nov­stvom pre tých, čo sú na ces­te k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.

Bible21

18 Ano, pro ty, kdo spějí k záhu­bě, je po­sel­ství kříže bláz­nov­stvím, ale pro nás, kdo do­chází­me spásy, je to Boží moc.