Roháček1. Jánov4,1

1. Jánov 4:1

Milovaní, ne­ver­te každému duchu, ale zkúšaj­te duchov, či sú z Boha, pre­tože mnohí falošní proroci vy­šli do sveta.


Verš v kontexte

1 Milovaní, ne­ver­te každému duchu, ale zkúšaj­te duchov, či sú z Boha, pre­tože mnohí falošní proroci vy­šli do sveta. 2 Po tom­to znaj­te Ducha Božieho: každý duch, ktorý vy­znáva Ježiša Kris­ta, prišlého v tele, je z Boha; 3 a každý duch, ktorý ne­vyz­náva Ježiša Kris­ta, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že prij­de, a je už aj teraz na svete.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Milovaní, ne­ver­te každému duchu, ale zkúšaj­te duchov, či sú z Boha, pre­tože mnohí falošní proroci vy­šli do sveta.

Evanjelický

1 Milovaní, ne­ver­te každému duchovi, ale skúmaj­te duchov, či sú z Boha, pre­tože mnohí falošní proroci vy­šli do sveta.

Ekumenický

1 Milovaní, ne­ver­te každému duchu, ale skúmaj­te duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vy­šlo mnoho falošných prorokov.

Bible21

1 Mi­lovaní, ne­věř­te vše­mu, co je du­chovní, ale roz­lišuj­te, zda jsou ti du­chové z Bo­ha. Do svě­ta to­tiž vy­š­la spous­ta falešných pro­roků.