Roháček1. Jánov2,29

1. Jánov 2:29

Keď viete, že je spraved­livý, že každý, kto činí spraved­livosť, narodil sa z neho.


Verš v kontexte

27 A vy, to po­mazanie, ktoré ste do­stali od neho, zo­stáva vo vás, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto učil, ale jako vás učí to is­té po­mazanie o všet­kom, a je prav­divé a nie je lžou, a jako vás na­učilo, tak zostanete v ňom. 28 A teraz, dieťat­ká, zo­stávaj­me v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli za­han­bení pred ním, keď prij­de. 29 Keď viete, že je spraved­livý, že každý, kto činí spraved­livosť, narodil sa z neho.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 Keď viete, že je spraved­livý, že každý, kto činí spraved­livosť, narodil sa z neho.

Evanjelický

29 Ak viete, že je spravod­livý, vedz­te, že aj každý, kto činí spravod­livosť, narodil sa z Neho.

Ekumenický

29 Ak viete, že je spravod­livý, vedz­te, že aj každý, kto koná spravod­livosť, narodil sa z neho.

Bible21

29 Ví­te pře­ce, že on je sprave­dlivý. Věz­te také, že každý, kdo ži­je sprave­dlivě, se na­ro­dil z něj.