Roháček1. Jánov2,28

1. Jánov 2:28

A teraz, dieťat­ká, zo­stávaj­me v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli za­han­bení pred ním, keď prij­de.


Verš v kontexte

27 A vy, to po­mazanie, ktoré ste do­stali od neho, zo­stáva vo vás, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto učil, ale jako vás učí to is­té po­mazanie o všet­kom, a je prav­divé a nie je lžou, a jako vás na­učilo, tak zostanete v ňom. 28 A teraz, dieťat­ká, zo­stávaj­me v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli za­han­bení pred ním, keď prij­de. 29 Keď viete, že je spraved­livý, že každý, kto činí spraved­livosť, narodil sa z neho.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 A teraz, dieťat­ká, zo­stávaj­me v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli za­han­bení pred ním, keď prij­de.

Evanjelický

28 Teraz, deti, zo­stávaj­te v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním za­han­bení pri Jeho príchode.

Ekumenický

28 Tak teda, deti moje, zo­stávaj­te v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli za­han­bení.

Bible21

28 Ano drazí, zůstávej­te v něm, abychom očekáva­li jeho zje­vení se smělou důvěrou a ne­mu­se­li se stydět, až při­jde.