Roháček1. Jánov2,25

1. Jánov 2:25

A toto je to za­sľúbenie, ktoré nám on za­sľúbil, večný život.


Verš v kontexte

24 A tak tedy vy, čo ste počuli od počiat­ku, to nech zo­stáva vo vás. Keď zo­stane vo vás to, čo ste počuli od počiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi aj Ot­covi. 25 A toto je to za­sľúbenie, ktoré nám on za­sľúbil, večný život. 26 Toto som vám na­písal o tých, ktorí vás zvodia.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 A toto je to za­sľúbenie, ktoré nám on za­sľúbil, večný život.

Evanjelický

25 A to je za­sľúbenie, ktoré nám On sám za­sľúbil: večný život.

Ekumenický

25 A toto je pri­sľúbenie, ktoré nám dal on: večný život.

Bible21

25 A to je to za­s­líbení, které má­me od něj: věčný život.