EvanjelickýZjavenie7,8

Zjavenie 7:8

z kmeňa Zebulúnov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Jozefov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Ben­jamínov­ho dvanásťtisíc označených.


Verš v kontexte

7 z kmeňa Sime­onov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Lévího dvanásťtisíc, z kmeňa Is­sacharov­ho dvanásťtisíc, 8 z kmeňa Zebulúnov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Jozefov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Ben­jamínov­ho dvanásťtisíc označených. 9 Po tom­to som videl: aj­hľa, veľký zá­stup zo všet­kých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých ni­kto ne­mohol spočítať; stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení do bieleho rúcha, s pal­mami v rukách,

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 z po­kolenia Za­bulonov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Jozefov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Ben­jaminov­ho dvanásť tisíc za­pečatených;

Evanjelický

8 z kmeňa Zebulúnov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Jozefov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Ben­jamínov­ho dvanásťtisíc označených.

Ekumenický

8 zo Zebúlunov­ho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.

Bible21

8 z poko­lení Za­bulon 12 000 označených, z poko­lení Josef 12 000 označených, z poko­lení Ben­jamín 12 000 označených.