EvanjelickýZjavenie7,7

Zjavenie 7:7

z kmeňa Sime­onov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Lévího dvanásťtisíc, z kmeňa Is­sacharov­ho dvanásťtisíc,


Verš v kontexte

6 z kmeňa Ašerov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Nef­talímov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Menaššeho dvanásťtisíc, 7 z kmeňa Sime­onov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Lévího dvanásťtisíc, z kmeňa Is­sacharov­ho dvanásťtisíc, 8 z kmeňa Zebulúnov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Jozefov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Ben­jamínov­ho dvanásťtisíc označených.

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 z po­kolenia Sime­onov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Léviho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Izachárov­ho dvanásť tisíc za­pečatených;

Evanjelický

7 z kmeňa Sime­onov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Lévího dvanásťtisíc, z kmeňa Is­sacharov­ho dvanásťtisíc,

Ekumenický

7 zo Šimeónov­ho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Jissákarovho kmeňa dvanásťtisíc,

Bible21

7 z poko­lení Ši­me­on 12 000 označených, z poko­lení Levi 12 000 označených, z poko­lení Isa­char 12 000 označených,