EvanjelickýZjavenie7,17

Zjavenie 7:17

lebo Baránok, ktorý je upro­stred trónu, ich bude pásť, do­vedie ich k prameňom vôd života a Boh im zo­trie každú slzu z očí.


Verš v kontexte

15 Pre­to sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude za­tieňovať ako stan. 16 Nebudú viac hlad­ní ani smäd­ní, nebude dorážať na nich sln­ko ani horúčava, 17 lebo Baránok, ktorý je upro­stred trónu, ich bude pásť, do­vedie ich k prameňom vôd života a Boh im zo­trie každú slzu z očí.

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo Baránok, ktorý leží prostredkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života, a Bôh sot­rie každú slzu s ich očí.

Evanjelický

17 lebo Baránok, ktorý je upro­stred trónu, ich bude pásť, do­vedie ich k prameňom vôd života a Boh im zo­trie každú slzu z očí.

Ekumenický

17 lebo Baránok, ktorý je upro­stred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zo­trie z očí každú sl­zu.

Bible21

17 ne­boť je bude pást Beránek, který je upro­střed trůnu. Po­ve­de je k pra­menům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí.“