EvanjelickýZjavenie7,16

Zjavenie 7:16

Nebudú viac hlad­ní ani smäd­ní, nebude dorážať na nich sln­ko ani horúčava,


Verš v kontexte

15 Pre­to sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude za­tieňovať ako stan. 16 Nebudú viac hlad­ní ani smäd­ní, nebude dorážať na nich sln­ko ani horúčava, 17 lebo Baránok, ktorý je upro­stred trónu, ich bude pásť, do­vedie ich k prameňom vôd života a Boh im zo­trie každú slzu z očí.

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 Nebudú viacej lačnieť ani nebudú viacej žíz­niť, ani nebude na nich dorážať sl­n­ce ani nijaké hor­ko.

Evanjelický

16 Nebudú viac hlad­ní ani smäd­ní, nebude dorážať na nich sln­ko ani horúčava,

Ekumenický

16 Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich dorážať sln­ko, ani nijaká horúčosť,

Bible21

16 Ne­bu­dou už nikdy hla­dovět ani žíznit, slun­ce ani horko je ne­spálí,