EvanjelickýZjavenie7,14

Zjavenie 7:14

Od­povedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi po­vedal: To sú tí, čo pri­chádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Barán­kovej.


Verš v kontexte

13 Po­tom jeden zo starších pre­hovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo ob­lečení do bieleho rúcha a od­kiaľ prišli? 14 Od­povedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi po­vedal: To sú tí, čo pri­chádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Barán­kovej. 15 Pre­to sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude za­tieňovať ako stan.

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 A ja som mu po­vedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Barán­kovej.

Evanjelický

14 Od­povedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi po­vedal: To sú tí, čo pri­chádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Barán­kovej.

Ekumenický

14 Od­povedal som: Pane môj, ty to vieš! Nato mi on po­vedal: To sú tí, čo pri­chádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vy­bielili ich v Baránkovej kr­vi.

Bible21

14 Od­po­věděl jsem: „Pane můj, ty víš.“ Tehdy mi ře­kl: „To jsou ti, kteří přiš­li z ve­likého soužení. Vy­pra­li svá rou­cha a vy­bí­li­li je v krvi Beránka.