EvanjelickýZjavenie7,13

Zjavenie 7:13

Po­tom jeden zo starších pre­hovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo ob­lečení do bieleho rúcha a od­kiaľ prišli?


Verš v kontexte

12 a volali: Amen! Dob­rorečenie a sláva a múd­rosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. 13 Po­tom jeden zo starších pre­hovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo ob­lečení do bieleho rúcha a od­kiaľ prišli? 14 Od­povedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi po­vedal: To sú tí, čo pri­chádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Barán­kovej.

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 A jeden zo star­cov od­povedal a riekol mi: Kto sú títo ob­lečení v tom dl­hom bielom rúchu a od­kiaľ prišli?

Evanjelický

13 Po­tom jeden zo starších pre­hovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo ob­lečení do bieleho rúcha a od­kiaľ prišli?

Ekumenický

13 A jeden zo starších pre­hovoril a po­vedal mi: Kto sú títo ob­lečení do bieleho rúcha a od­kiaľ prišli?

Bible21

13 Je­den z těch starců pak pro­mlu­vil a ze­ptal se mě: „Kdo jsou ti ob­lečení do bílých rouch a odkud přišli?“