EvanjelickýZjavenie7,12

Zjavenie 7:12

a volali: Amen! Dob­rorečenie a sláva a múd­rosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.


Verš v kontexte

11 A všet­ci an­jeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytos­tí, pad­li na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu 12 a volali: Amen! Dob­rorečenie a sláva a múd­rosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. 13 Po­tom jeden zo starších pre­hovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo ob­lečení do bieleho rúcha a od­kiaľ prišli?

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 a hovorili: Ameň. Dob­rorečenie a sláva a múd­rosť a vďaka a česť a moc a vláda našemu Bohu na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

12 a volali: Amen! Dob­rorečenie a sláva a múd­rosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.

Ekumenický

12 a hovorili: Amen. Dob­rorečenie a sláva, múd­rosť a vzdávanie vďaky, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.

Bible21

12 se slovy: „Amen! Chvá­la a sláva, moudrost a díkůčinění, čest a moc i sí­la naše­mu Bo­hu­na věky věků. Amen!“