EvanjelickýZjavenie7,10

Zjavenie 7:10

volali mohut­ným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán­kovi!


Verš v kontexte

9 Po tom­to som videl: aj­hľa, veľký zá­stup zo všet­kých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých ni­kto ne­mohol spočítať; stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení do bieleho rúcha, s pal­mami v rukách, 10 volali mohut­ným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán­kovi! 11 A všet­ci an­jeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytos­tí, pad­li na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 a kričali velikým hlasom a hovorili: Spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne, a Barán­kovi!

Evanjelický

10 volali mohut­ným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán­kovi!

Ekumenický

10 a mohut­ným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán­kovi.

Bible21

10 a hla­si­tě volali: „Spasení náleží naše­mu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“