EvanjelickýZjavenie7,1

Zjavenie 7:1

Po­tom som videl štyroch an­jelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zem­ské vet­ry, aby ne­vial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.


Verš v kontexte

1 Po­tom som videl štyroch an­jelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zem­ské vet­ry, aby ne­vial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som vy­stupovať od východu sln­ka iného an­jela; mal pečať živého Boha, zvolal mohut­ným hlasom na štyroch an­jelov, ktorí do­stali moc škodiť zemi, moru, 3 a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služob­níkov nášho Boha ne­oz­načíme na čelách.

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 A po­tom som videl štyroch an­jelov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme a držali štyri vet­ry zeme, aby ne­vial vietor na zemi ani na mori ani na ni­ktorý strom.

Evanjelický

1 Po­tom som videl štyroch an­jelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zem­ské vet­ry, aby ne­vial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.

Ekumenický

1 Po­tom som videl štyroch an­jelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pev­ne držia štyri vet­ry zeme, aby ne­vial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.

Bible21

1 Po­tom jsem uvi­děl čtyři an­děly, kteří stá­li ve čtyřech kou­tech země a drže­li čtyři zem­ské vět­ry, aby vítr ne­vál na zem ani na moře ani na žádný strom.