EvanjelickýZjavenie4,7

Zjavenie 4:7

Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá býkovi, tretia mala ľud­skú tvár a štvr­tá bola podob­ná letiacemu or­lovi.


Verš v kontexte

6 a pred trónom sa rozp­res­tieralo sk­lené more, podob­né krištálu. Upro­stred trónu a vôkol neho boli štyri bytos­ti, pl­né očí od­predu i od­zadu. 7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá býkovi, tretia mala ľud­skú tvár a štvr­tá bola podob­ná letiacemu or­lovi. 8 Každá z tých­to štyroch bytos­tí mala šesť krídel, do­okola i zvnút­ra plno očí, a bez pre­stania volali dňom i nocou: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všev­lád­ny, ktorý bol, je a príde!

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A pr­vá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podob­ná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvr­tá živá bytosť bola podobná letiacemu or­lovi.

Evanjelický

7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá býkovi, tretia mala ľud­skú tvár a štvr­tá bola podob­ná letiacemu or­lovi.

Ekumenický

7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá bytosť bola podob­ná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľud­skú tvár a štvr­tá bytosť bola podob­ná letiacemu or­lovi.

Bible21

7 První bytost byla podobná lvu, druhá te­leti, třetí mě­la tvář jako člověk a čtvr­tá se podo­ba­la letící­mu or­lu.