EvanjelickýZjavenie21,15

Zjavenie 21:15

Ten, čo hovoril so mnou, mal mieru zo zlatej trs­tiny, aby od­meral mes­to, jeho brány a hrad­né múry.


Verš v kontexte

14 Hrad­né múry mes­ta mali dvanásť zá­klad­ných kameňov a na nich dvanásť mien dvanás­tich Barán­kových apoštolov. 15 Ten, čo hovoril so mnou, mal mieru zo zlatej trs­tiny, aby od­meral mes­to, jeho brány a hrad­né múry. 16 Mes­to je po­stavené do št­vor­ca, jeho dĺžka je toľká ako šír­ka. Trs­tinou od­meral mes­to na dvanásťtisíc honov. Jeho dĺžka, šír­ka a výška sú rov­naké.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 A ten, ktorý hovoril so mnou, mal mieru, zlatú trs­tinu, aby od­meral mes­to i jeho brány i jeho múr.

Evanjelický

15 Ten, čo hovoril so mnou, mal mieru zo zlatej trs­tiny, aby od­meral mes­to, jeho brány a hrad­né múry.

Ekumenický

15 Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trs­tiny, aby pre­meral mes­to i jeho brány a hrad­by.

Bible21

15 Ten, který se mnou mlu­vil, měl zla­tou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brá­ny i jeho hrad­bu.