EvanjelickýZjavenie20,13

Zjavenie 20:13

Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skut­kov.


Verš v kontexte

12 Videl som mŕt­vych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa ot­vorili. Aj iná kniha, kniha života, sa ot­vorila, a mŕt­vi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skut­kov. 13 Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skut­kov. 14 Sm­rť a pod­svetie boli zvr­hnuté do oh­nivého jazera. To je druhá sm­rť, oh­nivé jazero.

späť na Zjavenie, 20

Príbuzné preklady Roháček

13 A more vydalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pek­lo daly mŕt­vych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skut­kov.

Evanjelický

13 Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skut­kov.

Ekumenický

13 Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom. Aj sm­rť a pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skut­kov.

Bible21

13 Teh­dy moře vy­dalo mrt­vé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vy­daly mrt­vé, kteří byli v nich; a každý byl sou­zen pod­le svých skutků.