EvanjelickýZjavenie2,4

Zjavenie 2:4

Mám však proti tebe, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.


Verš v kontexte

3 si tr­pez­livý, znášal si mnoho pre moje meno a ne­us­tal si. 4 Mám však proti tebe, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku. 5 Spamätaj sa, od­kiaľ si od­padol, kajaj sa a rob pr­vot­né skut­ky! Ak nie, prídem na teba, po­hnem tvojím sviet­nikom z mies­ta, ak sa nebudeš kajať!

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

Evanjelický

4 Mám však proti tebe, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

Ekumenický

4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

Bible21

4 Mám ale pro­ti to­bě, že jsi ztra­til svou počá­teční lás­ku.