EvanjelickýZjavenie2,29

Zjavenie 2:29

Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom!


Verš v kontexte

27 a bude ich spravovať želez­ným prútom a roz­bije ich ako hlinené nádoby, 28 ako som i ja prijal od svoj­ho Ot­ca, a dám mu ran­nú hviez­du. 29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom!

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!

Evanjelický

29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom!

Ekumenický

29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám.

Bible21

29 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“