EvanjelickýZjavenie2,18

Zjavenie 2:18

An­jelovi cir­kev­ného zboru ty­atír­skeho na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči oh­nivé ako plameň a nohy podob­né lesk­lému kovu:


Verš v kontexte

17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok, na kamien­ku na­písané nové meno, ktoré ne­poz­ná nik, iba ten, čo (ho) do­stane. 18 An­jelovi cir­kev­ného zboru ty­atír­skeho na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči oh­nivé ako plameň a nohy podob­né lesk­lému kovu: 19 po­znám tvoje skut­ky, i lás­ku, i vieru, i službu, i tvoju tr­pez­livosť a tvoje po­sled­né skut­ky, hoj­nejšie než pr­vé.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 A an­jelovi sboru v Ty­atíroch na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorí má svoje oči jako plameň ohňa, a ktorého nohy podobné mosadzi:

Evanjelický

18 An­jelovi cir­kev­ného zboru ty­atír­skeho na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči oh­nivé ako plameň a nohy podob­né lesk­lému kovu:

Ekumenický

18 An­jelovi cir­kvi v Tyatirách na­píš:

Bible21

18 „An­dělu církve v Thya­ti­rech na­piš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako pla­men ohně a je­hož nohy jsou jako bronz: