EvanjelickýZjavenie2,16

Zjavenie 2:16

Kajaj sa teda! Ak nie, prídem rých­lo na teba a budem bojovať proti nim mečom svojich úst.


Verš v kontexte

15 Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podob­ne pri­dŕžajú učenia mikulášen­cov, [čo nenávidím]. 16 Kajaj sa teda! Ak nie, prídem rých­lo na teba a budem bojovať proti nim mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok, na kamien­ku na­písané nové meno, ktoré ne­poz­ná nik, iba ten, čo (ho) do­stane.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Teda čiň po­kánie; ale ak nie, prij­dem rých­le na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.

Evanjelický

16 Kajaj sa teda! Ak nie, prídem rých­lo na teba a budem bojovať proti nim mečom svojich úst.

Ekumenický

16 Kajaj sa teda! Inak čo­skoro prídem za tebou a budem bojovať proti nim mečom svojich úst.

Bible21

16 Pro­to čiň pokání. Ji­nak k to­bě brzy při­jdu a budu s nimi bo­jovat mečem svých úst.