EvanjelickýZjavenie2,14

Zjavenie 2:14

Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pri­dŕžajúcich sa učenia Balámov­ho, ktorý učil Baláka dávať po­horšenie synom iz­rael­ským, aby jed­li z mäsa obetovaného mod­lám a smil­nili.


Verš v kontexte

13 [Po­znám tvoje skut­ky], viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pri­dŕžaš môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď An­tipasa, môj­ho ver­ného sved­ka, za­bili u vás, kde býva satan. 14 Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pri­dŕžajúcich sa učenia Balámov­ho, ktorý učil Baláka dávať po­horšenie synom iz­rael­ským, aby jed­li z mäsa obetovaného mod­lám a smil­nili. 15 Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podob­ne pri­dŕžajú učenia mikulášen­cov, [čo nenávidím].

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale mám niečo málo proti tebe: že tam máš tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, jako položiť úraz pred synov Iz­raelových, aby jed­li obetované mod­lám a smil­nili.

Evanjelický

14 Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pri­dŕžajúcich sa učenia Balámov­ho, ktorý učil Baláka dávať po­horšenie synom iz­rael­ským, aby jed­li z mäsa obetovaného mod­lám a smil­nili.

Ekumenický

14 No iba toto mám proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pri­dŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Iz­raela, aby jed­li mäso obetované mod­lám a aby smil­nili.

Bible21

14 Mám pro­ti to­bě jen to, že u sebe máš přívržen­ce učení Balaá­mova, který učil Baláka svádět syny Iz­rae­le k mod­lářským hodům a ke smil­stvu.