EvanjelickýZjavenie19,19

Zjavenie 19:19

Nato som videl šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská, zhromaždené bojovať proti Tomu, ktorý sedel na koni, a proti Jeho voj­skám.


Verš v kontexte

18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, telá všet­kých slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých! 19 Nato som videl šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská, zhromaždené bojovať proti Tomu, ktorý sedel na koni, a proti Jeho voj­skám. 20 Šel­mu zajali a s ňou falošného proroka, ktorý robieval znamenia pred ňou a zvádzal nimi tých, čo prijali znak šel­my a klaňali sa jej ob­razu. Oboch hodili zaživa do oh­nivého jazera horiacej síry.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

19 A videl som šel­mu a kráľov zeme aj ich voj­ská, shromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho voj­skom.

Evanjelický

19 Nato som videl šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská, zhromaždené bojovať proti Tomu, ktorý sedel na koni, a proti Jeho voj­skám.

Ekumenický

19 A videl som šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho voj­sku.

Bible21

19 A uvi­děl jsem šel­mu a krále země i je­jich voj­s­ka, jak se sje­li, aby sve­dli boj s Tím, který seděl na tom ko­ni, a s jeho voj­s­kem.