EvanjelickýZjavenie19,18

Zjavenie 19:18

aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, telá všet­kých slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých!


Verš v kontexte

17 Videl som an­jela stáť v sln­ku, a skríkol mohut­ným hlasom všet­kým vtákom, ktoré lietajú upro­stred neba: Poďte, zhromaždite sa na veľký hod Boží, 18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, telá všet­kých slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých! 19 Nato som videl šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská, zhromaždené bojovať proti Tomu, ktorý sedel na koni, a proti Jeho voj­skám.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

18 aby ste jed­ly telá kráľov, telá tisíc­nikov, telá sil­ných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všet­kých, slobod­ných i sluhov i malých i veľkých.

Evanjelický

18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, telá všet­kých slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých!

Ekumenický

18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, i telá všet­kých, slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých.

Bible21

18 abys­te jedli tě­la králů, tě­la vo­jevůd­ců, tě­la silných, tě­la koní i těch, kdo na nich sedí, a tě­la všech li­dí, svo­bodných i ot­roků, malých i velkých!“