EvanjelickýZjavenie18,9

Zjavenie 18:9

Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smil­nili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru.


Verš v kontexte

8 Pre­to jed­ného dňa prídu jeho pliagy: sm­rť, smútok, hlad a spáli ho oheň, lebo moc­ný je Pán Boh, ktorý ho súdi. 9 Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smil­nili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru. 10 Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami po­vedia: Beda, beda, veľké mes­to Babylon, mes­to moc­né, že za hodinu pri šlo tvoje od­súdenie!

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 A budú plakať za ním a kvíliť budú nad ním kráľovia zeme, ktorí s ním smil­nili a roz­košili v buji, keď budú vidieť dym jeho požiaru

Evanjelický

9 Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smil­nili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru.

Ekumenický

9 Plakať a nariekať budú nad ňou králi zeme, ktorí s ňou smil­nili a hýrili, keď uvidia dym z jej požiaru.

Bible21

9 Králové země, kteří s ní smilni­li a hýři­li, ji bu­dou oplakávat a bu­dou nad ní kvílet, až uvi­dí dým jejího pálení.