EvanjelickýZjavenie18,24

Zjavenie 18:24

Našla sa v ňom krv prorokov, svätých a všet­kých po­v­raždených na zemi.


Verš v kontexte

22 Ne­oz­ve sa v tebe viac hlas citaris­tov a hudob­níkov, ani tých, čo pís­kajú a trúbia! Nebude v tebe viac nijakého umel­ca, nijakého umenia! Nebude počuť v tebe klepot mlyna! 23 Nezas­vieti v tebe viac svet­lo sviece! Nebude počuť v tebe hlas ženícha a ne­ves­ty, lebo tvojimi kup­cami boli veľmoži zeme a svojimi kúz­lami si zmámilo všet­ky národy! 24 Našla sa v ňom krv prorokov, svätých a všet­kých po­v­raždených na zemi.

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

24 A našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všet­kých po­bitých na zemi.

Evanjelický

24 Našla sa v ňom krv prorokov, svätých a všet­kých po­v­raždených na zemi.

Ekumenický

24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých i všet­kých za­vraždených na zemi.

Bible21

24 To město je po­třísněno krví pro­roků a svatýchi všech za­vražděných na zemi.“