EvanjelickýZjavenie18,23

Zjavenie 18:23

Nezas­vieti v tebe viac svet­lo sviece! Nebude počuť v tebe hlas ženícha a ne­ves­ty, lebo tvojimi kup­cami boli veľmoži zeme a svojimi kúz­lami si zmámilo všet­ky národy!


Verš v kontexte

22 Ne­oz­ve sa v tebe viac hlas citaris­tov a hudob­níkov, ani tých, čo pís­kajú a trúbia! Nebude v tebe viac nijakého umel­ca, nijakého umenia! Nebude počuť v tebe klepot mlyna! 23 Nezas­vieti v tebe viac svet­lo sviece! Nebude počuť v tebe hlas ženícha a ne­ves­ty, lebo tvojimi kup­cami boli veľmoži zeme a svojimi kúz­lami si zmámilo všet­ky národy! 24 Našla sa v ňom krv prorokov, svätých a všet­kých po­v­raždených na zemi.

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

23 ani už ni­kdy viac nezas­vieti v tebe svet­lo sviece, ani sa viacej ne­počuje v tebe hlas ženícha a ne­ves­ty, pre­tože tvoji kup­ci boli veľmožmi zeme, pre­tože tvojimi čary zvedené boly do bludu všet­ky národy. -

Evanjelický

23 Nezas­vieti v tebe viac svet­lo sviece! Nebude počuť v tebe hlas ženícha a ne­ves­ty, lebo tvojimi kup­cami boli veľmoži zeme a svojimi kúz­lami si zmámilo všet­ky národy!

Ekumenický

23 svet­lo lam­py v tebe už nezas­vieti a nebude už v tebe počuť hlas ženícha a ne­ves­ty, lebo tvoji kup­ci bývali na zemi veľmožmi a tvoje čarovanie zvied­lo všet­ky národy.

Bible21

23 Svět­lo lampy­se v to­bě už nikdy nerozsvítí, hlas ženi­cha a ne­věstyuž v to­bě nikdo neuslyší, neboť tví ob­chodníci byli pá­ny země a tvá kouz­la svádě­la všech­ny náro­dy.