EvanjelickýZjavenie18,22

Zjavenie 18:22

Ne­oz­ve sa v tebe viac hlas citaris­tov a hudob­níkov, ani tých, čo pís­kajú a trúbia! Nebude v tebe viac nijakého umel­ca, nijakého umenia! Nebude počuť v tebe klepot mlyna!


Verš v kontexte

21 Nato sil­ný an­jel zdvihol kameň, podob­ný veľkému žar­novu, a hodil ho do mora so slovami: Tak­to prud­ko bude zvr­hnutý Babylon, veľké mes­to, a ni­kto ho viac nenáj­de! 22 Ne­oz­ve sa v tebe viac hlas citaris­tov a hudob­níkov, ani tých, čo pís­kajú a trúbia! Nebude v tebe viac nijakého umel­ca, nijakého umenia! Nebude počuť v tebe klepot mlyna! 23 Nezas­vieti v tebe viac svet­lo sviece! Nebude počuť v tebe hlas ženícha a ne­ves­ty, lebo tvojimi kup­cami boli veľmoži zeme a svojimi kúz­lami si zmámilo všet­ky národy!

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 A ni­kdy viacej sa ne­počuje v tebe hlas har­feníkov a iných hudobníkov, pís­kačov a trubačov. A viac ni­kdy sa nenaj­de v tebe nijaký remesel­ník nijakého remes­la, ani sa viacej ne­počuje v tebe hukot mlyna,

Evanjelický

22 Ne­oz­ve sa v tebe viac hlas citaris­tov a hudob­níkov, ani tých, čo pís­kajú a trúbia! Nebude v tebe viac nijakého umel­ca, nijakého umenia! Nebude počuť v tebe klepot mlyna!

Ekumenický

22 Už v tebe nebude počuť hlas citaris­tov a hudob­níkov, flau­tis­tov a trubačov, už nebude viac v tebe nijaký maj­ster hocik­torého remes­la, ani zvuk mlyna už v tebe nebude počuť;

Bible21

22 Hlas hráčů na loutnu, zpěváků, pišt­ců a tru­bačůuž v to­bě nikdo neuslyší, žádný ře­me­s­lník kteréhoko­li ře­mes­la­se v to­bě už nikdy nenajde, ani zvuk mlýn­ského ka­mene­se v to­bě už nikdy ne­o­zve.