EvanjelickýZjavenie18,20

Zjavenie 18:20

Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci, lebo Boh súdil a po­mstil vás na ňom!


Verš v kontexte

19 Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalos­tiac: Beda, beda, veľké mes­to, v ktorom zbohat­li všet­ci, ktorí mali lode na mori, že spust­lo za hodinu! 20 Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci, lebo Boh súdil a po­mstil vás na ňom! 21 Nato sil­ný an­jel zdvihol kameň, podob­ný veľkému žar­novu, a hodil ho do mora so slovami: Tak­to prud­ko bude zvr­hnutý Babylon, veľké mes­to, a ni­kto ho viac nenáj­de!

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Veseľ sa nad ním nebo, i vy svätí a apoštolovia a proroci, pre­tože Bôh vy­konal váš súd na ňom.

Evanjelický

20 Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci, lebo Boh súdil a po­mstil vás na ňom!

Ekumenický

20 Plesaj­te nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás.

Bible21

20 Ve­sel se nad tím měs­tem, nebe, svatí apošto­lové i pro­ro­ci – Bůh je od­sou­dil za to, jak od­su­zovalo vás!