EvanjelickýZjavenie18,18

Zjavenie 18:18

a skrík­li, keď uzreli dym jeho požiaru: Ktoré mes­to bolo podob­né tomuto veľkému mes­tu?


Verš v kontexte

17 že za hodinu spust­lo toľké bohat­stvo! Každý kor­midel­ník, každý po­brežný plavec, námor­níci a tí, čo pracujú na mori, zďaleka za­stali 18 a skrík­li, keď uzreli dym jeho požiaru: Ktoré mes­to bolo podob­né tomuto veľkému mes­tu? 19 Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalos­tiac: Beda, beda, veľké mes­to, v ktorom zbohat­li všet­ci, ktorí mali lode na mori, že spust­lo za hodinu!

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

18 a budú kričať, keď budú vidieť dym jeho požiaru a budú hovoriť: K­de ktoré mes­to bolo kedy podobné tomu veľkému mes­tu?!

Evanjelický

18 a skrík­li, keď uzreli dym jeho požiaru: Ktoré mes­to bolo podob­né tomuto veľkému mes­tu?

Ekumenický

18 a keď videli dym jeho požiaru, kričali: Ktoré mes­to sa podobá tomuto veľkému mes­tu?

Bible21

18 a když vi­dě­li dým jejího pálení, za­ča­li vo­lat: „K­teré bylo podobné to­muto ve­liké­mu městu?“