EvanjelickýZjavenie18,17

Zjavenie 18:17

že za hodinu spust­lo toľké bohat­stvo! Každý kor­midel­ník, každý po­brežný plavec, námor­níci a tí, čo pracujú na mori, zďaleka za­stali


Verš v kontexte

16 a volať: Beda, beda, veľké mes­to, odeté do kmen­tu, pur­puru a šar­látu a zdobené zlatom, drahokamom a per­lami, 17 že za hodinu spust­lo toľké bohat­stvo! Každý kor­midel­ník, každý po­brežný plavec, námor­níci a tí, čo pracujú na mori, zďaleka za­stali 18 a skrík­li, keď uzreli dym jeho požiaru: Ktoré mes­to bolo podob­né tomuto veľkému mes­tu?

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

17 A všet­ci kor­midel­níci a všet­ci, ktorí sa plavia na lodiach, a plav­ci a všet­ci, ktorí robia na mori, budú stáť zďaleka

Evanjelický

17 že za hodinu spust­lo toľké bohat­stvo! Každý kor­midel­ník, každý po­brežný plavec, námor­níci a tí, čo pracujú na mori, zďaleka za­stali

Ekumenický

17 — a za jedinú hodinu bolo spus­tošené toľké bohat­stvo!

Bible21

17 ta­kové bo­hatství zničeno v jedné hodině!“ Každý kor­mi­delník i veškeré množství těch, kdo se plaví na lodích, ná­mořníci a všich­ni, kdo pracují na moři, zůsta­li stát v po­vzdálí,