EvanjelickýZjavenie18,11

Zjavenie 18:11

A kup­ci zeme budú plakať a smútiť nad ním, lebo už ni­kto nekúpi ich tovar,


Verš v kontexte

10 Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami po­vedia: Beda, beda, veľké mes­to Babylon, mes­to moc­né, že za hodinu pri šlo tvoje od­súdenie! 11 A kup­ci zeme budú plakať a smútiť nad ním, lebo už ni­kto nekúpi ich tovar, 12 tovar zlata, strieb­ra, drahokamov, perál, kmen­tu, pur­puru, hod­vábu, šar­látu, všelijakého tujového dreva, všelijakých nádob zo slonoviny, všelijakého náradia z najv­zác­nejšieho dreva, medi, železa, mramoru,

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

11 Aj kup­ci zeme budú plakať a žialiť nad ním, pre­tože ni­kto viac nekúpi ich tovaru,

Evanjelický

11 A kup­ci zeme budú plakať a smútiť nad ním, lebo už ni­kto nekúpi ich tovar,

Ekumenický

11 A kup­ci zeme nad ním plačú a smútia, lebo už ni­kto nekupuje ich tovar:

Bible21

11 I kup­ci země nad ní bu­dou pla­kat a truch­lit, ne­boť už nikdo ne­koupí je­jich zboží: