EvanjelickýZjavenie18,10

Zjavenie 18:10

Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami po­vedia: Beda, beda, veľké mes­to Babylon, mes­to moc­né, že za hodinu pri šlo tvoje od­súdenie!


Verš v kontexte

9 Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smil­nili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru. 10 Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami po­vedia: Beda, beda, veľké mes­to Babylon, mes­to moc­né, že za hodinu pri šlo tvoje od­súdenie! 11 A kup­ci zeme budú plakať a smútiť nad ním, lebo už ni­kto nekúpi ich tovar,

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

10 stojac zďaleka pre bázeň jeho múk a budú hovoriť: Beda, beda, veliké mes­to, to sil­né mes­to Babylon, že v jed­nej hodine prišiel jeho súd.

Evanjelický

10 Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami po­vedia: Beda, beda, veľké mes­to Babylon, mes­to moc­né, že za hodinu pri šlo tvoje od­súdenie!

Ekumenický

10 Pre strach z jej út­rap budú zďaleka stáť a volať: Beda, beda, ty veľké mes­to, Babylon, moc­né mes­to, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd.

Bible21

10 Pro hrů­zu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: „Běda, běda, město veliké, Babylone, město mo­cné – tvůj or­tel přišel v jedné hodině!“